Robotic programming with Arduino

Двајца професори од САБА Штип од 23 до 27.01.2023 беа во Латвија каде учествуваа во проектот “Robotic programming with Arduino”.

Професори од Турција, Латвија и Македонија имаа можност да ги видат најновите роботски системи контролирани и управувани од Аrduino robotic microcontroler, како и да се запознаат со културата и традицијата на Латвија.