Содржина

Од 5-ти до 20-ти октомври во сите држави низ Европа се одржуваше Europe Code Week. EU Code Week е движење
На 13-ти и 14-ти Октомври се одржа "School business alliance conference", конференција на која во текот на овие два дена