“Learning cultures via cinema” – Крит

Ученици и професори од САБА од 1-ви до 5-ти ноември беа на Крит, Грција, на мобилност во рамките на проектот “Learning cultures via cinema”. Преку овој проект ученици од Македонија, Турција, Грција, Португалија, Унгарија и Романија ќе изработуваат видеа за различните култури и традиции во Европските држави. За време на еднонеделната посета на Крит, учениците од сите пет држави учеа за разликите и сличностите помеѓу културите во овие држави и како сето тоа да биде вклопено во филмот “Europe unite us” кој ќе биде завршен производ на овој проект “Learning cultures via cinema”.