Проект за спречување на булингот

Од 23-ти до 27-ми август 2021 училиштето САБА беше домаќин на професори од Турција,  Словенија и Бугарија кои заедно со професори од САБА имаа работилници на тема што е булинг и како да се спречи? Во текот на целата недела професорите работеа на развој на методи за успешно справување со врсничкото насилство, како и on line насилството, меѓу учениците во училиштата. Овие работилници во Скопје беа дел од Еразмус проектот
“Don’t be bully, be friend fully” кој се реализира во текот на 2019, 2020, 2021 и 2022 година во овие четири држави.

Повеќе …

60 ученици од Европа гости во САБА

Од 16-ти до 20-ти август 2021 САБА беше домаќин на 60-тина ученици и професори од Турција, Латвија, Полска и Бугарија. Сите се учесници во проектот “The journey of learning from data to knowledge with maths and technology”.
Учениците од овие држави заедно со група ученици од САБА преку истражувања работеа на практични проекти од областа на математиката.
Првиот ден започна со тим билдинг активности и запознавање на Скопје.

Повеќе …