Бизнис и Економија

Сакаш да ја изучуваш економијата, или бизнисот е твојот предизвик… 

Учениците кои учат на насоката Бизнис реализираат практична настава во маркетинг агенции, осигурителни компании, сметководствени бироа … Бизнисот е една од најактуелните области во модерниот свет. Биди и ти дел од современите бизнис процеси, САБА ти овозможува образование по светски стандарди.

Насока: БИЗНИС

1 ГОДИНА 2 ГОДИНА 3 ГОДИНА 4 ГОДИНА
 • Македонски Јазик
 • Математика
 • Историја
 • Англиски Јазик
 • Италијански/Германски/Француски Јазик
 • Основи на бизнис
 • Вовед во право
 • Спорт
 • Македонски Јазик
 • Математика
 • Историја
 • Англиски Јазик
 • Италијански/Германски/Француски Јазик
 • Сметководство
 • Организација на бизнис
 • Практична настава
 • Спорт
 • Македонски Јазик
 • Англиски Јазик
 • Сметководство
 • Маркетинг
 • Финансиски менаџмент
 • Компјутерски апликации
 • Практична настава
 • Спорт
 • Македонски Јазик
 • Англиски Јазик
 • Маркетинг
 • Трговско право
 • Меѓународен бизнис
 • Практична настава
 • Спорт