Туризам

Ако те интересираат патувања, туристички дестинации, агенциско работење, туризмот е насока за тебе…

Ученициите од оваа насока одат на пракса во туристички агенции и хотели.

Насока: ТУРИЗАМ

1 ГОДИНА 2 ГОДИНА 3 ГОДИНА 4 ГОДИНА
 • Македонски јазик
 • Математика
 • Историја
 • Англиски јазик
 • Италијански/Германски/Француски Јазик
 • Основи на туризам
 • Основи на бизнис
 • Спорт
 • Македонски јазик
 • Математика
 • Историја
 • Англиски јазик
 • Италијански/Германски/Француски јазик
 • Агенциско работење
 • Економија на туризам
 • Спорт
 • Македонски јазик
 • Англиски јазик
 • Психологија на туризам
 • Хотелско работење
 • Туристичко право
 • Маркетинг
 • Практична Настава
 • Спорт
 • Македонски јазик
 • Англиски јазик
 • Промоција на туризмот
 • Туристичка дестинација
 • Комуникации во туризмот
 • Практична настава
 • Спорт