Правна насока – АДМИНИСТРАЦИЈА

Ова се предметите кои се изучуваат во секоја година на Правната насока – Администрација.

 

1 ГОДИНА 2 ГОДИНА 3 ГОДИНА 4 ГОДИНА
 • Македонски јазик
 • Математика
 • Историја
 • Англиски јазик
 • Италијански/Германски/Француски јазик
 • Основи на бизнис
 • Вовед во право
 • Спорт
 • Македонски јазик
 • Математика
 • Историја
 • Англиски јазик
 • Италијански/Германски/Француски јазик
 • Уставно уредување
 • Канцелариско работење
 • Административно право
 • Практична настава
 • Спорт
 • Македонски јазик
 • Англиски јазик
 • Канцелариско работење
 • Право на ЕУ
 • Граѓанско право
 • Работни односи и човечки ресурси
 • Практична настава
 • Спорт
 • Македонски јазик
 • Англиски јазик
 • Канцелариско работење
 • Деловно право
 • Казнено право
 • Практична настава
 • Спорт

 

Leave a Reply