Најсовремени IT технологии

 

Во САБА се застапени најсовремените IT технологии. Веб и графички дизајн, електроника и програмирање, Роботика, 2D и 3D моделирање, микроконтролери, софтверски симулации … се само дел од областите кои се изучуваат на оваа насока.

Покрај редовната настава, ученици кои се дел од насоката информатика, реализираат практична настава во информатички компании, дизајн студија, проектантски бироа …

Дел од компаниите каде се реализираат посети или пракса се светски компании:

 • MCA-Software Company
 • POLAR CAPE – Шведска
 • Asseco SEE – PayTen – Мултинационална ИТ компанија
 • Seavus – Светски лидер во софтверско инженерство
 • И др…

 

Во рамките на наставата се организираат и “Проектни активности” каде се работи на практични проекти и иновации од областа на ИТ технологиите, Роботика, автоматски управувачки системи, Интернет на нештата-IoT, Веб апликации, софтвер и др. Повеќе на следниот линк!

Во функција е поставена и најсофистицирана ИТ лабараторија со различна професионална опрема:

 • Мерна опрема – инструменти, осцилоскопи
 • Лабараториска опрема за електроника
 • Функциски генератори
 • Микроконтролери + сензори
 • Микрокомпјутери
 • Роботика
 • Софтверски развојни алатки и др.

 

Остварена е директна соработка и потпишан е договор со двата најреномирани и најистакнати факултети:

 • Факултет за електротехника и информациски технологии – ФЕИТ Скопје
  Институт за Телекомуникации
 • Технички Факултет Битола
  Отсек за Мехатроника

Ученициите имаат единствена можност да работат во најсовремените лабаратории на самите факултети и да учат од Универзитетски Професори и научници со цел проширување на нивните знаења.  

 

Предмети на насока: Информатика

1 ГОДИНА 2 ГОДИНА 3 ГОДИНА 4 ГОДИНА
 • Македонски јазик
 • Англиски јазик
 • Математика
 • Историја
 • Основи На Бизнис
 • Физика
 • Основи на Електротехника
 • Италијански/Германски/Француски Јазик
 • Спорт
 • Македонски Јазик
 • Англиски Јазик
 • Математика
 • Историја
 • Текст процесор
 • Табеларно Калк. Процесор
 • Електротехнички Материјали
 • Германски/Италијански/Француски Јазик
 • Практична настава
 • Спорт
 • Македонски Јазик
 • Англиски Јазик
 • Математика
 • Графички дизајн
 • Веб Дизајн
 • Век. Скаларни Апликации
 • Моделирање со AutoCad
 • Интернет
 • Презентациски Апликации
 • Практична настава
 • Спорт
 • Македонски Јазик
 • Англиски Јазик
 • Математика
 • Основи на Програмирање
 • Компјутерски Мрежи
 • Практична Настава
 • Спорт