Најсовремени IT технологии

Во САБА се изучуваат најсовремените IT технологии. Веб и графички дизајн, електроника и програмирање се само дел од предметите кои се изучуваат на оваа насока. Покрај редовната настава, ученици кои се дел од насоката информатика, реализираат практична настава во информатички компании, дизајн студија, проектантски бироа … Подготви се да ги совладаш предизвиците кои ги имаат светските ИТ компании, стекни се со знаења за најсофистицираните софтверски системи, биди во тек со последните иновации во областа на технологиите.  

Насока: Информатика

1 ГОДИНА 2 ГОДИНА 3 ГОДИНА 4 ГОДИНА
 • Македонски јазик
 • Англиски јазик
 • Математика
 • Историја
 • Основи На Бизнис
 • Физика
 • Основи на Електротехника
 • Италијански/Германски Јазик
 • Спорт
 • Македонски Јазик
 • Англиски Јазик
 • Математика
 • Историја
 • Microsoft Word
 • Microsoft Excel
 • Електротехнички Материјали
 • Германски/Италијански Јазик
 • Спорт
 • Македонски Јазик
 • Англиски Јазик
 • Математика
 • Adobe Photoshop
 • Web Design
 • CorelDraw
 • AutoCad
 • Internet
 • Mic. PowerPoint
 • Практична настава
 • Спорт
 • Македонски Јазик
 • Англиски Јазик
 • Математика
 • Основи на Програмирање
 • Компјутерски Мрежи
 • Практична Настава
 • Спорт