Содржина

“Practice and project based learning” или “Учење преку проекти и пракса” е Еразмус проект преку кој 16 ученици од училиштето
На насоката Информатика во САБА се опфатени најсовремените образовни програми и се изучуваат најактуелните области од информатичките технологии. Иновативните ИТ