“Maker education” – Денизли

Учениците Анастасија, Сара, Димитар и Михајло од САБА Скопје заедно со професорките Наташа и Сандра од 4-ти до 9-ти октомври 2021 беа во Денизли, Турција во рамките на

проектот “Maker education”. Нашите ученици заедно со ученици од Турција, Романија, Португалија и Италија во текот на оваа недела изработуваа автономно паметно возило со користење на ЛЕГО кит и ги програмираа самите ултра соник сензори вградени во возилото, за детекција за растојание и распознавање на бои.