“Let`s make ideas happen” – Истанбул

Од 13-ти до 18-ти декември 2021 во Истанбул, Турција, се одржа мобилност за проектот “Let` make ideas happen”. Учениците Андреј, Јована, Лаура од САБА Скопје и Теона и Михаела од САБА Битола заедно со две професорки беа дел од овој проект. Нашите ученици заедно со ученици од Србија, Турција, Романија, Португалија во текот на оваа недела во Истанбул работеа на развој на бизнис планови.