Стекнување Европски техники на образование

Лајпциг, Германија, Декември 2013

“Стекнување Европски техники на образование”

Од 8-ми до 15-ти декември 2013 година 4 претставници од училиштето САБА учествуваа на еднонеделната обука “Стекнување Европски техники на образование”. Обуката беше дел од Леонардо Да Винчи проектот поддржан од Националната агенција за европски образовани програми и мобилност. Повеќе …