School business alliance

“The School Business Alliance for the Digital Economy” е Еразмус + проект кој училиштето САБА ќе го спроведува од ноември 2019 до ноември 2021 година. Во овој прокет се вклучени училишта и стопански комори од Македонија, Турција, Словенија, Англија, Бугарија и Шпанија. Повеќе …

Креативниот пат на учење мат. и технологија

“The Journey of Learning from Data to Knowledge with Maths and Technology” или “Креативниот пат на учење математика и технологија“ е Еразмус проект преку кој 19 професори и 10 ученици од САБА ќе имаат можност да одат на еднонеделни обуки во  Турција, Латвија, Бугарија и Полска, во текот на учебната 2019/20 и 2020/2021 година. Повеќе …

Учење преку пракса во Германија и Шпанија

“Practice and project based learning” или “Учење преку проекти и пракса” е Еразмус проект преку кој 16 ученици од училиштето САБА во текот на ноември и декември 2019 ќе да одат на двонеделна пракса во компании во Лајпциг, Германија и Барселона, Шпанија. Повеќе …