Продуктивно учење во образованието

Берлин, Германија, Март 2013

“Продуктивно учење во образованието”

Во текот на Март 2013 година, координаторот на САБА Скопје учествуваше на еднонеделната обука “Продуктивно учење во образованието” која се одржуваше во Берлин, Германија. Обуката беше дел од Комениус проектот поддржан од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност и беше организирана од Berlin Institute for Productive Learning in Europe (IPLE). Повеќе …

Стекнување Европски техники на образование

Лајпциг, Германија, Декември 2013

“Стекнување Европски техники на образование”

Од 8-ми до 15-ти декември 2013 година 4 претставници од училиштето САБА учествуваа на еднонеделната обука “Стекнување Европски техники на образование”. Обуката беше дел од Леонардо Да Винчи проектот поддржан од Националната агенција за европски образовани програми и мобилност. Повеќе …