Креативниот пат на учење мат. и технологија

“The Journey of Learning from Data to Knowledge with Maths and Technology” или “Креативниот пат на учење математика и технологија“ е Еразмус проект преку кој 19 професори и 10 ученици од САБА ќе имаат можност да одат на еднонеделни обуки во  Турција, Латвија, Бугарија и Полска, во текот на учебната 2019/20 и 2020/2021 година. Повеќе …

Учење преку пракса во Германија и Шпанија

“Practice and project based learning” или “Учење преку проекти и пракса” е Еразмус проект преку кој 16 ученици од училиштето САБА во текот на ноември и декември 2019 ќе да одат на двонеделна пракса во компании во Лајпциг, Германија и Барселона, Шпанија. Повеќе …

ИТ Проект – заштита од опасни гасови во воздухот

Загадувањето на воздухот е една од најактуелните теми во последно време кога е во прашање здравјето на луѓето и заштита од опасни болести. Тимот кој работеше на проектот составен од 5 ученици и двајца ментори изврши анализа на самата проблематика и ги комплетираше сите потребни податоци за креирање на проектна документација. Повеќе …