“School business alliance conference”

На 13-ти и 14-ти Октомври се одржа “School business alliance conference”, конференција на која во текот на овие два дена присуствуваа повеке од 50 наставници и претставници од бизнис заедницата. На конференцијата беа претставени резултатите од проектот “School Business Alliance for the digital economy” кој училиштето САБА го реализираше во текот на 2019, 2020 и 2021 година заедно со училишта и стопански комори од Англија, Шпанија, Словенија, Турција и Бугарија.

Повеќе …

“Во светот на бизнисот” – Лајпциг

Од 15-ти до 29-ти август 8 ученици од САБА беа на двонеделна пракса во Лајпциг, Германија. За време на тие две недели учениците имаа практична работа со ментори од Германија од областа на основање сопствен бизнис, маркетинг, дигитален маркетинг и целокупното работење на една компанија. Повеќе …

Во светот на бизнисот – Дрезден

Од 15-ти до 29-ти август 6 ученички од САБА беа на двонеделна пракса во Дрезден, Германија. За време на тие две неделни ученичките беа распределени во компании во кои имаа можност да работат во областа на маркетингот и другите бизнис аспекти на една компанија. Повеќе …

“Запознавање на културите преку видеа”

“Learning cultures via cinema„ (Запознавање на културите преку видеа) е Erasmus+ проект со кој 16 ученици и 8 професори од САБА ќе имаат можност да учествуваат на едно неделни обуки во Грција, Португалија, Романија и Унгарија чија цел е да се ​​подобрат дигиталните компетенции и јазични вештини на учесниците преку создавање филмови; решавање на социјални проблеми; истакнување на сличности и разлики во културите и ставање акцент на основните вредности. Повеќе …