Екскурзија 2019

Од 1-ви до 6-ти април учениците од училиштата САБА од Скопје, Битола, Штип и Куманово беа на екскурзија во Виена и Будимпешта. За време на екскурзијата учениците престојуваат два дена во Виена каде ги посетија дворецот Шонбрун, дворецот Белведере, Виенската опера, плоштадот Рингештрасе. Во Будимпешта ги посетија Споменикот на Милениумот, Операта, Парламентот, Рибарската тврдина … Исто така беа на крстарење по Дунав. Повеќе …

Конкурс за стипендии 2020

Фондацијата “Никола Кљусев” објавува

К О Н К У Р С

за доделување 12 стипендии (целосни и делумни) за четиригодишно школување во

Приватното средно училиште САБА – Средношколска академија за бизнис и администрација.

Стипендиите се доделуваат на ученици кои во учебната 2020/21 година ќе се запишат во прва година во училиштата САБА во Скопје, Битола, Штип и Куманово. . Повеќе …

Скопје

Информации за активности САБА-Скопје

Ред. Бр. Дата-Ден Активност Локација
1 03-07.09.2018 САБА-Тим билдинг активности САБА
2 04-06.10.2018 САБА-Спортски игри Х.Десарет-Охрид
3 22.09.2018 11:00h Спорт – Качување на Водно Пред О.У. Кочо Рацин
4 26.09.2018 12:30h Едукативна работилница Бизнис Академија Смилевски-БАС
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14