Конкурс за стипендии 2021

Фондацијата “Никола Кљусев” објавува

К О Н К У Р С

за доделување 9 стипендии (целосни и делумни) за четиригодишно школување во

Приватното средно училиште САБА – Средношколска академија за бизнис и администрација.

Стипендиите се доделуваат на ученици кои во учебната 2021/22 година ќе се запишат во прва година во училиштата САБА во Скопје, Битола и Штип. Повеќе …

Во какво средно училиште би го запишале вашето дете?

За потребите на проектот „Предизвици во средното образование во Европа„ во текот на февруари и март 2020 година беше спроведено истражување за мислењето на родители на сегашни и/или идни ученици од средни училишта од нашата држава. Повеќе …

Реализирани активности, проекти, пракси и освоени награди во учебната 2019/20

СЕПТЕМВРИ 2019

01.09 “Practice and project based learning” е Еразмус проект кој САБА ќе го реализира во текот на учебната 2019/20 година. Со овој проект 16 ученици од САБА во текот на ноември и декември 2019 ќе да одат на двонеделна пракса во компании во Лајпциг, Германија и Барселона, Шпанија. Учениците на оваа пракса ќе имаат можност да видат како информатичката технологија се применува во автомобилската индустрија. Повеќе …

Учиме целосно on-line

Со оглед на ново-настанатата ситуација со ширење на ризик од Корона вирусот, а со цел заштита на учениците и населението, целосно се почитуваат препораките на Владата на Р.С. Македонија. Учењето и наставата од второто полугодие 2020 го продолжуваме со примена на системот за веб учење и мобилната апликација за учење на далечина (e-learning). Овие системи се во примена во САБА повеќе години а со оглед на потребите, веќе ги применуваме и како основно средство за образување на нашите ученици.

Прекин на наставата нема бидејќи целокупниот процес е организиран преку нашите on-line системи.

Сите потребни материјали, книги, учебници, анимации, симулации, програмирање, вежби и др. се реализираат електронски. Се применуваат и системи за видео-конференциски врски, директна комуникација преку пишани пораки во реално време, е-mail комуникација и се останато што е потребно да ја продолжиме наставата.

Тестирање на стекнатите знаења исто така ќе се реализира електронски без никакви пречки, со што училиштето практично ги поседува сите потребни капацитети и можности за реализирање на целокупниот предвиден образовен процес.

Не застануваме … продолжуваме …