10 години САБА Штип

Приватното средно училиште САБА од Штип на 10-ти јуни прослави 10 години. На прославата присуствуваа многу сегашни и поранешни ученици од САБА, многу родители, соработници, невладинини организации и компании со кои училиштето има континуирана соработка. Повеќе …

Конкурс за стипендии 2024/25

Фондацијата “Никола Кљусев” објавува

К О Н К У Р С

за доделување 9 делумни стипендии (по три за секој град) за четиригодишно школување во

Приватното средно училиште САБА – Средношколска академија за бизнис и администрација.

Стипендиите се доделуваат на ученици кои во учебната 2024/25 година ќе се запишат во прва година во училиштата САБА во Скопје, Битола и Штип. Повеќе …

Реализирани активности во учебната 2022/23 година

Отворање на новите простории на САБА, прослава на 15-от роденден на САБА, многу активности, обуки, пракси, работилници во Македонија и низ цела Европа…..ова се активностите кои ја одбележаа учебната 2022/23 година во САБА Скопје. Повеќе …