Пракса во реални компании

Училиштето САБА е средно стручно училиште во кое праксата е задолжителен предмет за учениците во трета и четврта година. Неколку пати во текот на годината учениците поминуваат по неколку дена на пракса во различни компании во зависност од насоката која ја учат. Ова се дел од компаниите во кои учениците од САБА ја реализираат праксата: Винер осигурување, СН Брокер, издавачка куќа НАМ Прес, нотар Ванчо Андоновски, адвокат Кузмановски, адвокат Анита Стојановска, Life Vision, Solar energy system, НВО EcoLogic, издавачка куќа Просветно дело, Оне-Вип, Года комерц, ИТ компанија Веобит. Повеќе …

Проект „Ајде да се дружиме„

Ајде да се дружиме е проект од областа на социјалното претпримеништво чија главна цел е отворање на центар за деца со посебни образовни потреби кои следат редовна настава во основните училишта во Скопје. Центарот им овозможува на голем број деца со посебни образовни потреби да доаѓаат и преку различни игри и методи на неформално образование да се запознаат меќу себе, да се социјализираат и да научат нешто ново. Повеќе …

Научна конференција

Во ноември 2018 претставници на училиштето САБА учествуваа на Петтата меѓународна научна конференција „Современите менаџерски предизвици и организациските науки„. На конференцијата беше претставен наградениот проект на САБА „Систем за детекција на гасови„ како иновативен пристап во изучувањето на информатичките технологии. Повеќе …

Еразмус обука во Италија

Од 1-ви до 7-ми Април 2019 професорките по англиски јазик Наташа од САБА Скопје и Љупка од САБА Битола беа на обука во Соверато, Италија. Во текот на оваа обука професорките се запознаа со нови иновативни методи на образование, тим билдинг активности и учење надвор од училницата. Повеќе …

Екскурзија 2019

Од 1-ви до 6-ти април учениците од училиштата САБА од Скопје, Битола, Штип и Куманово беа на екскурзија во Виена и Будимпешта. За време на екскурзијата учениците престојуваат два дена во Виена каде ги посетија дворецот Шонбрун, дворецот Белведере, Виенската опера, плоштадот Рингештрасе. Во Будимпешта ги посетија Споменикот на Милениумот, Операта, Парламентот, Рибарската тврдина … Исто така беа на крстарење по Дунав. Повеќе …