„Let`s make ideas happen”

“Let`s make ideas happen” е Erasmus+ проект преку кој ученици и професори од Македонија, Србија, Турција, Романија и Португалија ќе имаат можност да ги развијат своите вештини и компетенции кои се од суштинско значење за успешен професионален и личен живот. Учесниците ќе учат за бизнис, деловни односи, логистика, деловна администрација и ќе имаат можност да споделуваат идеи и примери на добари практики во работата меѓу европските држави. Повеќе …

School Business Alliance

Од октомври 2019 година, училиштето САБА започна да го спроведува проектот School Business Alliance For The Digital Economy  Целта на овој проект е да се поврзат училиштата со бизнис секторот со цел да им се овозможи на учениците учење преку концептот на „отворени училишта„ концепт кој им овозможува на учениците да учат преку практични примери надвор од училницата. Повеќе …

Generation Coding the Future

Проектот “Generation coding the future” е нов проект на училиштето САБА кој ќе обедини ученици и професори од шест средни училишта од шест Европски држави: Романија, Италија, Турција, Грција, Унгарија и Македонија. Преку овој проектот учениците и професорите ќе стекнат вештини од областа на кодирање, градење и програмирање на мини роботи. Проектот ќе трае 2 години (2020-2022) и во рамките на овој проект ќе учествуваат 140 ученици и 60 професори од овие држави. Повеќе …

“In the on line world”

„Во оn line светот„ е нов Еразмус проект на училиштето САБА кој ќе се спроведува во текот на учебната 2020/21 година. Преку овој проект 20 ученици од насоките бизнис и право ќе имаат можност да поминат двонеделни пракси во три европски држави. 8 ученици ќе одат во Лајпциг, Германија, 6 ученици во Болоња, Италија и 6 ученици во Бордо, Франција. Повеќе …

Во какво средно училиште би го запишале вашето дете?

За потребите на проектот „Предизвици во средното образование во Европа„ во текот на февруари и март 2020 година беше спроведено истражување за мислењето на родители на сегашни и/или идни ученици од средни училишта од нашата држава. Повеќе …