Мобилност за професори во Турција

Пет професори од САБА Скопје и Битола од 20-ти до 25-ти јануари беа во Тарсус, Турција на мобилност во рамките на проектот “The Journey of Learning from Data to Knowledge with Maths and Technology”. За време на еднонеделната обука професорите имаа можност да научат нови методи, активности и апликации корисни за поинтерактивно учење на математиката. Повеќе …

Пракса во Барселона, Шпанија

Од 1-ви до 16-ти декември 2019 8 ученици од училиштата САБА од Скопје, Битола, Штип и Куманово беа на пракса во Барселона, Шпанија. За време на двонеделната пракса учениците посетија светски компании каде имаа можност да видат како дигиталната технологија се применува во автомобилската индустрија. Еден ден беше резервиран за посета на автомобиската компанија SEAT. Повеќе …

Пракса во Лајпциг, Германија

„Учење преку проекти и пракса„ е Еразмус проект преку кој 8 ученици од училиштата САБА од Скопје, Битола и Штип, од 17-ти ноември до 2-ти декември 2019 година беа на двонеделна пракса во Лајпциг, Германија. Учениците одеа на пракса во компании каде што имаа можност да видат како дигиталната технологија се применува во  автомобилската индустрија. Повеќе …

Соработка со Факултети

Во САБА на насока информатика покрај редовната настава се работи на реализација и на различни практични проекти. Во изминатите години особно внимание е посветено на креирање иновации и софистицирани информатички системи. Повеќе …