School business alliance

“The School Business Alliance for the Digital Economy” е Еразмус + проект кој училиштето САБА ќе го спроведува од ноември 2019 до ноември 2021 година. Во овој прокет се вклучени училишта и стопански комори од Македонија, Турција, Словенија, Англија, Бугарија и Шпанија. Повеќе …

Креативниот пат на учење мат. и технологија

“The Journey of Learning from Data to Knowledge with Maths and Technology” или “Креативниот пат на учење математика и технологија“ е Еразмус проект преку кој 19 професори и 10 ученици од САБА ќе имаат можност да одат на еднонеделни обуки во  Турција, Латвија, Бугарија и Полска, во текот на учебната 2019/20 и 2020/2021 година. Повеќе …

Europe Code Week

Од 5-ти до 20-ти октомври во сите држави низ Европа се одржуваше Europe Code Week.
EU Code Week е движење кое има за цел да ги поттикне креативноста, програмирањето и технологијата кај младите луѓе. Повеќе …