Пракса во Барселона, Шпанија

Од 1-ви до 16-ти декември 2019 8 ученици од училиштата САБА од Скопје, Битола, Штип и Куманово беа на пракса во Барселона, Шпанија. За време на двонеделната пракса учениците посетија светски компании каде имаа можност да видат како дигиталната технологија се применува во автомобилската индустрија. Еден ден беше резервиран за посета на автомобиската компанија SEAT. Повеќе …

Пракса во Лајпциг, Германија

„Учење преку проекти и пракса„ е Еразмус проект преку кој 8 ученици од училиштата САБА од Скопје, Битола и Штип, од 17-ти ноември до 2-ти декември 2019 година беа на двонеделна пракса во Лајпциг, Германија. Учениците одеа на пракса во компании каде што имаа можност да видат како дигиталната технологија се применува во  автомобилската индустрија. Повеќе …

Соработка со Факултети

Во САБА на насока информатика покрај редовната настава се работи на реализација и на различни практични проекти. Во изминатите години особно внимание е посветено на креирање иновации и софистицирани информатички системи. Повеќе …

School business alliance

“The School Business Alliance for the Digital Economy” е Еразмус + проект кој училиштето САБА ќе го спроведува од ноември 2019 до ноември 2021 година. Во овој прокет се вклучени училишта и стопански комори од Македонија, Турција, Словенија, Англија, Бугарија и Шпанија. Повеќе …