Контакт

САБА 10 години врвно образование

Имате прашања? Сакате да дознаете повеќе информации?

САБА Скопје
ул. Истарска бр. 33,
(позади Олимписки Базен)

Скопје
САБА Битола
ул. Солунска бр. 234,
(на Широк сокак)

Битола
САБА Штип
ул. Браќа Миладиновци бр.6, (во Центар)
Штип
САБА Куманово
ул.
Куманово, Македонија
078 384 005
02 5211 298
070 395 839
070 321 123
078 378 818 071 711 555
saba@saba.edu.mk infobt@saba.edu.mk saba@saba.edu.mk saba@saba.edu.mk

 

 

ТУРИЗАМ

Ова се предметите кои се изучуваат во секоја година на насоката Туризам.
1 ГОДИНА 2 ГОДИНА 3 ГОДИНА 4 ГОДИНА
 • Македонски јазик
 • Математика
 • Историја
 • Англиски јазик
 • Италијански/Германски јазик
 • Основи на туризам
 • Основи на бизнис
 • Спорт
 • Македонски јазик
 • Математика
 • Историја
 • Англиски јазик
 • Италијански/Германски јазик
 • Агенциско работење
 • Економија на туризам
 • Спорт
 • Македонски јазик
 • Англиски јазик
 • Психологија на туризам
 • Хотелско работење
 • Туристичко право
 • Маркетинг
 • Практична Настава
 • Спорт
 • Македонски јазик
 • Англиски јазик
 • Промоција на туризмот
 • Туристичка дестинација
 • Комуникации во туризмот
 • Практична настава
 • Спорт

 

АДМИНИСТРАЦИЈА

Ова се предметите кои се изучуваат во секоја година на насоката Администрација.

 

1 ГОДИНА 2 ГОДИНА 3 ГОДИНА 4 ГОДИНА
 • Македонски јазик
 • Математика
 • Историја
 • Англиски јазик
 • Италијански/Германски јазик
 • Основи на бизнис
 • Вовед во право
 • Спорт
 • Македонски јазик
 • Математика
 • Историја
 • Англиски јазик
 • Италијански/Германски јазик
 • Уставно уредување
 • Канцелариско работење
 • Административно право
 • Спорт
 • Македонски јазик
 • Англиски јазик
 • Канцелариско работење
 • Право на ЕУ
 • Граѓанско право
 • Работни односи и човечки ресурси
 • Практична настава
 • Спорт
 • Македонски јазик
 • Англиски јазик
 • Канцелариско работење
 • Деловно право
 • Казнено право
 • Практична настава
 • Спорт