“School business alliance conference”

На 13-ти и 14-ти Октомври се одржа “School business alliance conference”, конференција на која во текот на овие два дена присуствуваа повеке од 50 наставници и претставници од бизнис заедницата. На конференцијата беа претставени резултатите од проектот “School Business Alliance for the digital economy” кој училиштето САБА го реализираше во текот на 2019, 2020 и 2021 година заедно со училишта и стопански комори од Англија, Шпанија, Словенија, Турција и Бугарија.

Повеќе …

“Во светот на бизнисот” – Лајпциг

Од 15-ти до 29-ти август 8 ученици од САБА беа на двонеделна пракса во Лајпциг, Германија. За време на тие две недели учениците имаа практична работа со ментори од Германија од областа на основање сопствен бизнис, маркетинг, дигитален маркетинг и целокупното работење на една компанија. Повеќе …

Во светот на бизнисот – Дрезден

Од 15-ти до 29-ти август 6 ученички од САБА беа на двонеделна пракса во Дрезден, Германија. За време на тие две неделни ученичките беа распределени во компании во кои имаа можност да работат во областа на маркетингот и другите бизнис аспекти на една компанија. Повеќе …

“Во нашето семејство, САБА е синоним за училиште”

Две сестри, Ивана и Стефанија и нивниот прв братучед, Тео, се дел од приказната успешни ученици кои седеле т.е. седат во училишните клупи на “САБА” Битола. Кога од едно исто семејство ви го доверуваат образованието и воспитувањето на трите деца, тогаш со сигурност знаете дека ви веруваат. Повеќе …

Коста Ѓорѓиевски-матурант, насока Информатика

Коста Ѓорѓиевски е ученик на 4 година, насока информатика во САБА Скопје. Амбициозен и сестран ученик. Моментално е примен на пет факултети во Америка, кои се на Шангајската листа на најдобрите 100 универзитети. Повеќе …