10 години САБА

САБА е првото приватно средно стручно училиште во Македонија.