Конкурс за стипендии 2024/25

Фондацијата “Никола Кљусев” објавува

К О Н К У Р С

за доделување 9 делумни стипендии (по три за секој град) за четиригодишно школување во

Приватното средно училиште САБА – Средношколска академија за бизнис и администрација.

Стипендиите се доделуваат на ученици кои во учебната 2024/25 година ќе се запишат во прва година во училиштата САБА во Скопје, Битола и Штип.

Критериуми за учество:

  • ученикот да заврши деветто одделение во јуни 2024 година.
  • ученикот да има континуиран одличен успех до деветто одделение.
  • ученикот да има освоено награди на натпревари.

Потребни документи за пријавување:

-копии од свидетелства од VI, VII и VIII одделение
-потврда за полугодишните оценки од деветто одделение (се доставува за време на интервјуата)
-дипломи од натпревари
-краток есеј на тема “Во иднина се гледам како. . .” во кој ученикот ќе ги образложи своите ставови и желби за средното образование, како и планови за идното образование и професија.

-пополнета пријава (може да се превземе од линкот подолу)

пријава за стипендија

Краен рок за пријавување е 29-ти декември 2023.
Сите пријавени ученици ќе бидат повикани на интервју во текот на февруари 2024. Интервјуата ќе се одржуваат во просториите на училиштето САБА. Резултатите ќе бидат објавени на 1-ви март 2024 година.

Стипендиите ќе бидат распределени по три за секое училиште (САБА Скопје, Битола и Штип).

Документите може да се испратат по пошта или скенирани на меил.

Приватно средно училиште САБА

ул. Антон Попов 1-2

Скопје

profesori@saba.edu.mk