Соработка со ОК Вардар

Во учебната 2016/17 училиштето САБА започна соработка со одбојкарскиот клуб Вардар. САБА го поддржува развивањето на спортскиот дух кај младите и заедно со ОК Вардар ќе продолжат да ги остваруваат спортските активности и натпревари и во новата учебна година.