Проект Шпанија, Лето 2017

Мишо Ангеловски од САБА Скопје, Вики Стоилкова и Никола Пауновски од Саба Штип од 15-ти до 23-ти јули ќе бидат дел од младинската размена во Majadas, Шпанија. Заедно со млади од Македонија, Франција, Кипар и Шпанија, тие ќе бидат дел од Еразмус проектот Working in Europe кој е во партнерство со Советот на млади од општина Штип.