Презентација на искуствата од Германија

Учениците кои беа на пракса во Германија ги презентираа искуствата од двонеделниот престој во Лајпциг пред учениците и професорите од САБА, нивните родители и медиуми.

  

  

 

Презентации беа организирани во Скопје, Битола и Штип бидејќи на праксата во Германија учествуваа ученици од училиштата САБА од сите три градови.