Практични софтверски проекти

Во рамките на предметот Практични активности кој се реализира во 2, 3 и 4 година, учениците од насока информатика работат на различни типови на проекти.

Проектите претставуваат развој на софтверски Апликации, како и микроконтролери со сензори.

ИТ технологии кои се применуваат:

 • JavaScript+HTML+CSS
 • NodeJS
 • Python+Django
 • C/C++
 • XAMPP
 • MySQL база на податоци
 • Postgre база на податоци

Секој ученик на почеток на годината одбира соодветен проект кој ќе го работи заедно со неговиот професор-ментор.

Проектите кои се одбрани се наменети за реална примена со цел учениците да се подготват за идните предизвици:

 • да научат како се работи во ИТ компаниите,
 • да ги имплементираат технологиите кои ги изучуваат,
 • да ги надополнат вештините, компетенциите и своето образование.

Проекти кои се работат:

 • Веб апликација за споредба на банкарски кредити
 • Веб систем за нарачки
 • Веб систем за пресметка на патни трошоци
 • Веб систем за водење на евиденција за сметки и фактури
 • Веб систем за интерактивно on-line учење и тестирање преку квиз
 • Веб систем – CRM, за управување со податоци во образовна институција
 • Веб систем за HR сектор (евиденција на човечки ресурси во компанија)
 • Микроконтролен електронски систем со примена на 4 сензори за автономен транспорт на материјали

 

Проект: Пресметка на патни трошоци
Технологии: JavaScript, HTML, CSS+MySQL Database

Проект: On-Line систем за нарачки
Технологии: Python, HTML, CSS+Django Server+Postgre Database

 

Проект: Систем за медицинска евиденција
Технологии: JavaScript, HTML, CSS, NodeJS+MySQL Database