Пракса во првото полугодие 2017/18

Во текот на првото полугодие од учебната 2017/18 година учениците од трета и четврта година од САБА Скопје беа на еднонеделни пракси во различни компании. Учениците од бизнис насока беа на пракса во Winner осигурување и SN брокер.

  

Учениците од административната насока беа на пракса кај нотар Ванчо Андоновски, адвокат Анита Стојановска и адвокатска кацеларија Кузмановски. Информатичарите беа на пракса во компаниите 3P Development, Coretec, Veobit, издавачка куќа Нампрес, Arhicon design, Intracom.