Пракса во компании

Во првото полугодие од учебната 2021/22 година учениците од трета и четврта година имаа можност да ја реализираат праксата во разни компании од областа на бизнисот, правото и информатиката. Дел од компаниите со кои училиштето САБА имаше одлична соработка се:

Брокерско друштво Brolins AD Skopje

Компанија Elektro Anastasiadi

Туристичка агенција Camellia Travel Agency

Издавачка куќа Нампрес

Триглав Осигурување Македонија

Технички факултет Битола

Компанија за 3D моделирање – 3Моde Битола

Микросам Прилеп

Нотари и адвокати од Скопје, Битола и Штип