Правна насока

Сакаш да ја научиш дефиницијата за право? Имаш интерес  во законодавството или меѓународното право е твојот предизвик? На насоката “Администрација” во САБА можеш да изучуваш Меѓународно јавно право, Правото на Европската унија, Уставното и управното право, Кривично право… Погледни ги предметите на оваа насока и одбери квалитетно стручно образование.

Насока: АДМИНИСТРАЦИЈА

1 ГОДИНА 2 ГОДИНА 3 ГОДИНА 4 ГОДИНА
 • Македонски Јазик
 • Математика
 • Историја
 • Англиски Јазик
 • Италијански/Германски/Француски Јазик
 • Основи на бизнис
 • Вовед во право
 • Спорт
 • Македонски Јазик
 • Математика
 • Историја
 • Англиски Јазик
 • Италијански/Германски/Француски Јазик
 • Уставно уредување
 • Канцелариско работење
 • Административно право
 • Практична настава
 • Спорт
 • Македонски Јазик
 • Англиски Јазик
 • Канцелариско работење
 • Право на ЕУ
 • Граѓанско право
 • Работни односи и човечки ресурси
 • Практична настава
 • Спорт
 • Македонски Јазик
 • Англиски Јазик
 • Канцелариско работење
 • Деловно право
 • Казнено право
 • Практична настава
 • Спорт