Посета на УЈП

Учениците од насока бизнис на час по бизнис и сметководство во Управата за јавни приходи.