Посета на салонот Мерцедес

Една група на ученици од насока бизнис и информатика го посетија салонот на Мерцедес во Скопје. Таму се запознаа со работењето на оваа компанија, секторите, автомобилите и тн.