Посета на Влада на РМ

Дел од учениците од насоките бизнис и администрација го посетија Генералниот секретаријат во Владата на РМ.