Посета на библиотеката “Гоце Делчев”

Ученици од САБА Штип ја посетија библиотеката НУУБ “Гоце Делчев“. Таму се запознаа во активностите на библиотеката и со фондот на книги.

     

Учениците ги прими директорката Охридија Лазарова која на сите ученици им подари книга ракописи од Михаил Ренџов.