Мобилност за професори во Турција

Пет професори од САБА Скопје и Битола од 20-ти до 25-ти јануари беа во Тарсус, Турција на мобилност во рамките на проектот “The Journey of Learning from Data to Knowledge with Maths and Technology”. За време на еднонеделната обука професорите имаа можност да научат нови методи, активности и апликации корисни за поинтерактивно учење на математиката.

Во овој проект се вклучени професори од средни училишта од  Турција, Латвија, Бугарија и Полска. Проектот ќе трае 2 години и ќе има мобилности во сите пет држави во кои ќе бидат вклучени ученици и професори од секое училиште.

Еразмус проектот “The Journey of Learning from Data to Knowledge with Maths and Technology” е дел од КА229 акцијата и е поддржан од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност и Европската комисија.