Лектири за I, II, III и IV година

Литературните дела кои се обработуваат во секоја учебна година:  

  I година

 1. “Гилгамеш”
 2. “Вујко Вања” од А.П. Чехов
 3. “Илијада” од Хомер
 4. “Одисеја” од Хомер
 5. “Цар Едип” од Софокле
 6. “Антигона” од Софокле
 7. “Панонски легенди”
 8. “О писменех”

    II година

 1. “Боженствена комедија” од Данте Алигиери
 2. “Канцониер” од Франческо Петрарка
 3. “Декамерон” од Џовани Бокало
 4. “Дон Кихот” од Мигел де Сарвантес
 5. “Сон на летната ноќ” ; “Хамлет” ; “Ромео и Јулија” од В. Шекспир
 6. “Робинзон Крусо” од Даниел Дефо
 7. “Гуливеровите патувања” од Џонатан Сфивт
 8. “Сид” од Пјер Корнеј
 9. “Тартиф” од Молиер
 10. “Басните на Лафонтен”
 11. “Љубезен Харалампие” од Д. Обрадовиќ
 12. “Слово заради завист” и “Слово за празниците” од Ј.Крчоски и К. Пејчиновиќ
 13. Предговорот на Утешение грешним

 

III година

 1. “Страдањето на младиот Вертер” од Гете
 2. “Странствувањата на Чајлд Харолд” од Бајрон
 3. “Клетници” од Б. Иго
 4. “Гавранот” од Едгар Алан По
 5. “Евгениј Онегин” од А.С. Пушкин
 6. “Демон” од М.Ј Лермонтов
 7. Зборникот на Миладиновци; песните на Константин М.
 8. “Прошедба” и “Крвава кошуља” од Р. Жинзифов
 9. “Сердарот” од Г. Прличев
 10. “Чичко Горио” од Оноре де Балзак
 11. “Злосторство и казна” од Ф. М. Достоевски
 12. “Ана Каранина” од Л. Толстој
 13. “Македонска крвава свадба” од В.П.Г. Чернодрински
 14. “Чорбаџи Теодос” од В. Иљоски
 15. “Печалбари” од Антон Панов
 16. “Парите се отепувачка” од Р. Крле
 17. Кочо Рацин и Коле Неделковски – “Бели Мугри” “Пеш по светот”
 18. “Улица” од Славко Јаневски
 19. “Крпен живот” од Стале Попов
 20. “Црно семе” од Ташко Георгиевски

IV година

 1. “Вујко Вања” и расказите на А.П. Чехов
 2. “Судбината на човекот” од М.А.Шолохов
 3. “Смрт во Венеција” од Т.Ман
 4. “Цвеќиња на злото” од Шарл Бодлер
 5. “Странецот” од Албер Ками
 6. “Чекајќи го Годо” од Семјуел Бекет
 7. “Проклета Авлија” од Иво Андриќ
 8. “Пустина” од Ѓорѓи Абаџиев
 9. “Зора зад аголот” од Д. Солев
 10. “Пиреј” од П.М. Андреевски
 11. “Големата вода” од Ж. Чинго
 12. “Црнила” од К. Чашуле
 13. “Парадоксот на Диоген” од Т. Арсовски
 14. “Диво месо” од Горан Стефановски
 15. Живот и дејност на Б. Конески; А. Шопов; Г. Тодороски; М. Матевски; С. Јаневски; Р. Павловски; В. Урошевиќ