ИНФОРМАТИКА

Ова се предметите кои се изучуваат во секоја година на насоката Информатика.  

Во табелата се потенцирани стручните предмети кои се изучуваат во оваа насока:

 

1 ГОДИНА 2 ГОДИНА 3 ГОДИНА 4 ГОДИНА
 • Македонски јазик
 • Англиски јазик
 • Математика
 • Историја
 • Основи на бизнис
 • Физика
 • Основи на Електротехника
 • Италијански/Германски јазик
 • Спорт
 • Македонски јазик
 • Англиски јазик
 • Математика
 • Историја
 • Microsoft Word
 • Microsoft Excel
 • Електротехнички Материјали
 • Германски/Италијански јазик
 • Спорт
 • Македонски јазик
 • Англиски јазик
 • Математика
 • Adobe Photoshop
 • Web Design
 • CorelDraw
 • AutoCad
 • Internet
 • Mic. PowerPoint
 • Практична настава
 • Спорт
 • Македонски јазик
 • Англиски јазик
 • Математика
 • Основи на Програмирање
 • Компјутерски Мрежи
 • Практична Настава
 • Спорт

 

Leave a Reply