Екскурзија во Струмица

Ученици од САБА Скопје беа на дводневна екскурзија во Струмица и Штип. Ги посетија Смоларските водопади во Струмица и текстилната компанија Албатрос во Штип.