Екскурзија во Прага

Во учебната 2014/15 година учениците од САБА беа на екскурзија во Прага, Дрезден и Виена.