БИЗНИС

Ова се предметите кои се изучуваат во секоја година на насоката Бизнис.

 

1 ГОДИНА 2 ГОДИНА 3 ГОДИНА 4 ГОДИНА
  • Македонски јазик
  • Математика
  • Историја
  • Англиски јазик
  • Италијански/Германски јазик
  • Основи на бизнис
  • Вовед во право
  • Спорт
  • Македонски јазик
  • Математика
  • Историја
  • Англиски јазик
  • Италијански/Германски јазик
  • Сметководство
  • Организација на бизнис
  • Спорт
  • Македонски јазик
  • Англиски јазик
  • Сметководство
  • Маркетинг
  • Финансиски Менаџмент
  • Компјутерски Апликации
  • Практична настава
  • Спорт
  • Македонски јазик
  • Англиски јазик
  • Маркетинг
  • Трговско право
  • Меѓународен бизнис
  • Практична Настава
  • Спорт

 

Leave a Reply