БИЗНИС

Ова се предметите кои се изучуваат во секоја година на насоката Бизнис.

 

1 ГОДИНА 2 ГОДИНА 3 ГОДИНА 4 ГОДИНА
 • Македонски јазик
 • Математика
 • Историја
 • Англиски јазик
 • Италијански/Германски/Француски јазик
 • Основи на бизнис
 • Вовед во право
 • Спорт
 • Македонски јазик
 • Математика
 • Историја
 • Англиски јазик
 • Италијански/Германски/Француски јазик
 • Сметководство
 • Организација на бизнис
 • Спорт
 • Македонски јазик
 • Англиски јазик
 • Сметководство
 • Маркетинг
 • Финансиски Менаџмент
 • Компјутерски Апликации
 • Практична настава
 • Спорт
 • Македонски јазик
 • Англиски јазик
 • Маркетинг
 • Трговско право
 • Меѓународен бизнис
 • Практична Настава
 • Спорт

 

Leave a Reply